Jest to symbol zastępczy subdomeny pogotowie.k1.sanok.pl